Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA 011
2. ODBIÓR DOWODÓW 006
1. WYR ZBY GAZ/HAK/VAT 006
0. TABLICE WYWOZOWE 003
0. INNE 000