Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 052
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 069
0. PRAWA JAZDY 050
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 007
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 001
1. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 067
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 000