Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
4. REJESTRACJA POJAZDÓW 023
1. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 030
0. PRAWA JAZDY 015
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 001
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
6. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 031
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 000