Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 055
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 068
0. PRAWA JAZDY 049
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 001
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 007
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 001
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 069
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 002