Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 051
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 070
0. PRAWA JAZDY 077
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 001
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 005
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 068
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 002