Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 053
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 067
0. PRAWA JAZDY 039
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 002
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 006
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 065
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 002