Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA 033
1. ODBIÓR DOWODÓW 020
0. WYR ZBY GAZ/HAK/VAT 035
0. TABLICE WYWOZOWE 000
0. INNE 000