Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
0. REJESTRACJA POJAZDÓW 051
0. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 067
0. PRAWA JAZDY 050
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 004
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
0. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 067
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 000