Aktualny stan kolejek

Kolejka     Aktualny numerek
6. REJESTRACJA POJAZDÓW 047
5. ODBIÓR DOWODÓW, ZGŁOSZENIE ZBYCIA 063
0. PRAWA JAZDY 049
0. REJESTRACJA - WSPÓŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
1. REJESTRACJA WWW - WŁAŚCICIELE KRAJOWI 008
0. REJESTRACJA WWW - WSPOŁWŁAŚCICIELE Z ZAGRANICY 000
1. INFORMACJA - REJESTRACJA POJAZDÓW 068
0. ODBIÓR DOWOÓW, ZBYCIE- WSPÓŁWŁAŚCICIEL Z ZAGRANICY 000